Algemene voorwaarden van Schipholtickets

1. Gebruik van de website

1.1. De website www.schipholtickets.com en nl.schipholtickets.com (hierna de “WEBSITES” genoemd) zijn eigendom van Travelgenio SL., onderneming gevestigd in de c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Spanje) met BTW-nummer B85761120, ingeschreven in het handelsregister van Madrid in deel 27001, Boek: 0, folio: 1, rubriek: 8, blad: M486495, Inschrijving: 1 en CICMA 2333.

1.2. Schipholtickets biedt het gebruik van de “websites” aan, op voorwaarde dat de gebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd) de Algemene Voorwaarden ervan in ongewijzigde vorm aanvaardt. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk volledig en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Schipholtickets. Als de gebruiker er niet mee akkoord gaat, krijgt hij geen toegang tot de websites van Schipholtickets.

1.3. De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en over de nodige rechtsbevoegdheid te beschikken voor het verwerven van de op de websites van Schipholtickets aangeboden diensten. De gebruiker verklaart tevens dat alle door hem verstrekte informatie om toegang te krijgen tot de website en tijdens het gebruik ervan echt, volledig en juist is.

2. Het via de website onderschrijven van produkten en diensten

2.1. De gebruiker krijgt via de websites van Schipholtickets toegang tot informatie over met toerisme en reizen verband houdende produkten en diensten van derden en kan eventueel enkele van deze produkten of diensten bij de betrokken leveranciers of organisatoren van pakketreizen boeken of aankopen.

2.2. Het via de website aan de gebruiker verkopen van reisdiensten en andere toeristische produkten en diensten gebeurt door Schipholtickets, een reisbureau dat alle nodige vergunningen en licencies heeft om deze activiteit uit te oefenen.

2.3. Het door de gebruiker bij deze door hem gekozen leveranciers of organisatoren van pakketreizen boeken of aankopen van produkten of diensten is onderworpen aan de specifieke bepalingen en voorwaarden die dergelijke leveranciers of organisatoren van pakketreizen voor elk geval vastleggen. De gebruiker stemt toe met het aanvaarden en in acht nemen van de door de door hem gekozen leverancier of organisator opgelegde bepalingen en verkoopsvoorwaarden, met inbegrip, bij wijze van voorbeeld en niet exhaustief, van het betalen van eventueel verschuldigde bedragen en het naleven van bijzondere regels en beperkingen die betrekking hebben op beschikbare tarieven, produkten of diensten. Als er bijzondere regels en beperkingen zijn die betrekking hebben op de door de gebruiker gekozen tarieven, produkten of diensten dan worden deze tijdens het boekingsproces duidelijk op het scherm weergegeven.

2.4. Het uitwerken en updaten van informatie inzake aanbiedingen, produkten of diensten, prijzen, routes, afstanden, tijden, kenmerken en alle andere essentiële gegevens en inlichtingen over de via de websites aangeboden produkten en diensten dient te gebeuren door de respectievelijke leveranciers van produkten of diensten of door de organisatoren van pakketreizen, zonder dat Schipholtickets daarbij verantwoordelijk is voor het instandhouden, het nakijken, het controleren of het updaten ervan en ook de waarheidsgetrouwheid, het updaten, de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan niet kan controleren.

3. Bijzondere vluchtvoorwaarden

3.1. Schipholtickets treedt in zijn hoedanigheid van reisbureau op als makelaar tussen haar klanten en de luchtvaartmaatschappijen en het zijn deze die de voorschriften en reglementen betreffende de door de gebruiker geboekte reis vastleggen.

3.2.Ingeval een luchtvaartmaatschappij haar activiteiten staakt wegens insolventie of een andere willekeurige reden, zal Schipholtickets als tussenpersoon de passagier van dit feit in kennis stellen en voorzien van alle beschikbare informatie. In dergelijke gevallen dient de passagier zelf de terugbetaling van de niet gebruikte tickets te reclameren bij de luchtvaartmaatschappij, omdat het vervoerscontract rechtstreeks wordt afgesloten tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verkoopt.

3.3. Houd in gedachten dat, als u een retourticket hebt gekocht en geen gebruik maakt van de heenvlucht, sommige bedrijven zich het recht voorbehouden om de terugvlucht te annuleren. Als u niet van plan bent om de heenvlucht te nemen, raden wij u aan ten minste 48 uur voor vertrek contact op te nemen met Schipholtickets of de luchtvaartmaatschappij om te controleren wat het beleid van de luchtvaartmaatschappij is.

4. Beheerskosten

Schipholtickets heft per passagier een “fee” (beheers- of administratiekost). Deze bedragen zijn geenszins terugbetaalbaar en hangen niet af van het door de koper gekozen tarief. Bij elke op vraag van de klant doorgevoerde verandering of wijziging, en als de tarieven het toelaten, worden deze bedragen telkens opnieuw toegepast.

 • €50,00 per passagier voor telefonische boekingen.

5. Wijzigingen, annuleringen, terugbetalingen en heruitgiftes

5.1. Mits de luchtvaartmaatschappij en het onderschreven tarief het wijzigen, annuleren of terugbetalen, toelaten zal Schipholtickets bijkomende beheerskosten aanrekenen bovenop de kosten die de luchtvaartmaatschappij kan aanrekenen.

 • €50,00 per passagier voor wijzigingen of annuleringen.

5.2. In elk geval is het aan de gebruiker om Schipholtickets tijdens de publieke openingstijden schriftelijk van de wijziging, de annulatie, de terugbetaling of de gevraagde heruitgifte op de hoogte te brengen om daarna over de eventuele mogelijkheid ervan te worden ingelicht net als over eventuele sancties en te volgen formaliteiten.

5.3. Wijzigingen dienen te worden gestuurd en annulaties naar contactformulier

5.4. Belangrijk: Naamswijzigingen worden door de luchtvaartmaatschappijen niet toegestaan. Ingeval er wijzigingen zijn aan namen of voornamen moet de boeking geannuleerd worden en moet het ticket terugbetaald worden (als het tarief dit mogelijk maakt). Daarom herinneren wij er aan dat bij het schrijven van namen en voornamen van de passagiers goed moet worden opgelet, zij moeten met de op de dag van de vlucht op de luchthaven voor te leggen documenten overeenkomen.

6. Tariefbeperkingen

6.1. De meeste vliegtarieven laten geen wijzigingen, annuleringen of terugbetalingen van de tickets toe. Dit betekent dat het ticket niet anders dan overeengekomen mag gebruikt worden. Dit houdt ook in dat er geen terugvlucht mag plaatsvinden zonder dat er eerst een heenreis is geweest.

6.2. Opgemerkt zij dat ingeval van niet beperkende tarieven het niet vóór de vertrekdatum van de vlucht annuleren van de boeking aanleiding geeft tot het zogenaamde “no show” en bijgevolg ook tot het volledig verlies van het recht op terugbetaling.

6.3. Zo geeft het niet gebruiken van één van de op uw ticket staande reizen eveneens aanleiding tot annulatie en tot het verlies van de andere op uw ticket staande reizen. Otravo B.V is hier geenszins verantwoordelijk voor.

6.4. Daarom raadt Schipholtickets aan om bij het reserveren van uw ticket ook een Annuleringsgarantie af te sluiten.

7. Tariefcombinaties

7.1. Om u altijd en voor elke reis de beste en meest uitgebreide opties te kunnen bieden, kan ons systeem in plaats van de toepassing van het tarief voor een retourticket ook twee enkele reis tarieven combineren. Voor wijzigingen of annuleringen zullen, wanneer gebruik is gemaakt van gecombineerde tarieven, de specifieke voorwaarden van toepassing zijn die gelden voor elk van de tarieven apart.

7.2. In sommige gevallen vindt onze zoekmotor combinaties van vluchten en worden 2 boekingen gecombineerd, een voor de heenreis en een voor de terugreis, om goedkopere prijzen te kunnen aanbieden. Als deze optie wordt geselecteerd, wordt er een boeking voor de heenreis en een boeking voor de terugreis gemaakt, met twee verschillende boekingsnummers. Deze worden beschouwd als onafhankelijke boekingen voor wijzigingen en annuleringen, die afhankelijk zijn van de specifieke voorwaarden van elk van de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

8. Herbevestiging van vluchtschema’s

8.1. Passagiers moeten hun vlucht schema herbevestigen, minimaal 48 uur voor de vlucht vertrekt, door telefonisch contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

8.2. Omdat luchtvaartmaatschappijen hun vluchten kunnen wijzigen, herprogrammeren of zelfs hun vluchten kunnen annuleren, zijn passagiers zelf verantwoordelijk voor deze herbevestiging van hun vlucht.

8.3. Hoewel Schipholtickets werkt met automatische systemen voor deze onvoorziene wijzigingen, worden passagiers van Schipholtickets vrijgesteld van de afgeleide aansprakelijkheid van onvoorziene veranderingen geleden in hun boekingen.

9. Dubbele boekingen

Indien omwille van een bepaalde reden de betaling van een reservering mislukt, moet de klant contact opnemen met de klantenservice om de status van zijn reservering te controleren, aangezien Schipholtickets niet kan garanderen dat dubbele boekingen worden terugbetaald, tenzij de gebruiker eerder al contact heeft opgenomen met de klantenservice. De meeste luchtvaartmaatschappijen betalen namelijk dubbele boekingen niet terug, noch binnen hetzelfde agentschap, noch tussen verschillende reisorganisaties.

10. Fouten in de namen van passagiers

10.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele fouten die hij maakt tijdens het reserveringsproces. Hij moet dan ook alle gegevens van zijn reservering controleren op de dag dat de tickets worden uitgegeven en eventuele fouten melden. Het is aanbevolen om na de reservering uw e-mails te controleren, waaronder uw spamfolder.

10.2. In het algemeen betekent de naamswijziging op een ticket dat het originele ticket wordt geannuleerd en dat er een nieuw ticket wordt uitgegeven. De meeste luchtvaartmaatschappijen rekenen, indien ze een naamswijziging toestaan, een toeslag aan die varieert naargelang het soort tarief. Bovendien rekent Schipholtickets in elk geval in het kader van beheerkosten 50 euro per passagier aan. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die onmiddellijk een naamswijziging weigeren.

10.3. Houd er rekening mee dat de luchtvaartmaatschappij kan weigeren om passagiers aan boord te laten waarvan de naam niet overeenstemt met die op het reisdocument. In dat geval is Schipholtickets niet aansprakelijk voor de kosten die deze weigering voor de passagier inhoudt.

11. Boekingen met Treinverbindingen

Let op de details van uw boeking; denk eraan dat, als er een treinverbinding in zit, u om te reizen in het station de afgeprinte instapkaarten moet voorleggen. Deze zijn vanaf 24 uur vóór vertrek op de volgende links beschikbaar:

12. Betalingswijzen

Schipholtickets.com aanvaardt betalingen via debit en credit cards Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Visa Electron en Maestro.
Alle betalingen gebeuren op een veilige manier en de gegevens ervan worden voor uw veiligheid versleuteld.

12.1. BETALINGEN MET DEBIT CARD

12.1.1. Bij het innen en het uitgeven van vliegtickets kunnen bankinstellingen tijdelijke blokkeringen van het op debit en credit cards beschikbare bedrag doorvoeren tot de definitieve betaling wordt uitgevoerd. Eens de definitieve betaling is uitgevoerd wordt de tijdelijke blokkering automatisch opgeheven. Dit gebeurt bijna uitsluitend bij debit cards en kan een tijdelijk dubbele betaling tot gevolg hebben. Na maximum 14 dagen verdwijnen deze afhoudingen automatisch.

12.1.2. Deze blokkeringen of afhoudingen worden in alle reisbureaus toegepast en zijn geen alleenstaand feit, maar gebeuren volgens de in Spanje tussen de bankinstellingen, de uitgevers van debit en credit cards en IATA overeengekomen praktijken. Het zijn de reisbureaus die de opdracht tot uitgifte geven maar de inningsformaliteiten gebeuren door voornoemden.

12.2. VOOR DERDE GEDANE BOEKINGEN

12.2.1Otravo B.V Behoudt zich het recht voor om bijkomende documenten te vragen om de waarheidsgetrouwheid van de aankoop te controleren en om te zien of de kaarthouder de kosten van de aankoop aanvaardt.

12.2.2. In sommige gevallen kan Otravo B.V vragen dat de betaling via de veilige betaalmodus “Gecontroleerd door Visa” of “Master Card Secure Code” wordt uitgevoerd.

12.3. CREDIT OF DEBIT LIMIETEN

12.3.1. Uit veiligheidsoverwegingen leggen de meeste financiële instellingen voor alle debit of credit cards een dagelijkse gebruikslimiet op. Deze dagelijkse gebruikslimiet hangt niet af van het op de kaart beschikbare krediet of saldo.

12.3.2. Bij de meeste boekingen wordt het volledige boekingsbedrag in twee transacties gedebiteerd. Door Otravo B.V wordt een bedrag gedebiteerd voor de administratiekosten en de afgesloten verzekeringen en door de luchtvaartmaatschappij die de boeking uitgeeft wordt een ander bedrag gedebiteerd.

12.3.3. Binnen 24 uur na de boeking ontvangt u een tweede e-mail waarin de betaling en de uitgifte van uw ticket wordt bevestigd.

12.3.4. Om bij het betalen van uw boeking problemen te vermijden wordt aangeraden om uw financiële instelling te contacteren en er u van te vergewissen dat de kaart waarmee u de betaling wenst uit te voeren met het volledige bedrag van de aankoop kan geladen worden.

12.3.5. De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor elk incident met de gekozen betalingswijze.

12.4. HET AANVRAGEN VAN FACTUREN

Om een factuur aan te vragen dient u ons op contactformulier een e-mail met alle fiscale gegevens (Naam, woonplaats, BTW- en ondernemingsnummer) te sturen.

13. Aanvullende Diensten

13.1. KLANTENSERVICE

13.1.1. Administratiekosten voor Wijzigingen en Annuleringen

 • Goud: Zonder administratiekosten in geval van wijzigingen/annuleringen.
 • Zilver: Zonder administratiekosten in geval van wijzigingen/annuleringen.
 • Basis: Behoudens administratiekosten van 50€ in geval van wijzigingen/annuleringen.

In alle gevallen komt het bedrag bovenop de kosten die de luchtvaartmaatschappij onder de tariefovereenkomst kan berekenen.

13.1.2. Prioritaire Hulp

 • Goud: Via een exclusief telefoonnummer maximale spoed bij het callcenter of antwoord binnen 12 uur via het contactformulier.
 • Zilver: Via een exclusief telefoonnummer gemiddelde spoed bij het callcenter of antwoord binnen 24 uur via het contactformulier.
 • Basis: Zonder spoed via de telefoon of het contactformulier.

13.1.3. Terugbetaling of Restitutie

 • Goud: Verwerking van terugbetalingen en restituties binnen een maximum van 3 werkdagen.
 • Zilver: Verwerking van terugbetalingen en restituties binnen de gebruikelijke termijnen.
 • Basis: Verwerking van terugbetalingen en restituties binnen de gebruikelijke termijnen.

13.2. REIZIGERSVERZEKERING

Medische kosten in het buitenland: Tot € 10.000 in Europa, € 25.000 in de rest van de wereld. Medische kosten in het land van verblijf: tot € 600.

Vervoer van een familielid in geval van ziekte: inbegrepen.

Verlenging van het verblijf door ziekte: Tot € 60 per dag, maximaal 10 dagen.

Kosten voor de reisgezel: Tot € 60 per dag met een maximum van 10 dagen.

Gedetailleerde informatie over de dekking:

 • Medische kosten in het buitenland: Tot € 10.000 in Europa, € 25.000 in de rest van de wereld
 • Medische kosten in het land van verblijf: Tot € 600
 • Verlenging van het verblijf door ziekte: Tot € 60 per dag, maximaal 10 dagen.
 • Overbrenging van stoffelijk overschot: Onbeperkt
 • Ziekenvervoer: Onbeperkt
 • Kosten voor de reisgezel: Tot € 60, met een maximum van 10 dagen
 • Vroegere terugkeer door ziekte, ongeval of overlijden van een familielid of door ernstige letsels op de werkplek: Inbegrepen
 • Melding van dringende berichten: Enige service
 • Vervoer van een familielid in geval van ziekte: Onbeperkt

Zie algemene voorwaarden hier.

13.3. SPECIALE SERVICES

Door deze optie te selecteren kan u:

 • Zitplaatsen reserveren.
 • Speciale maaltijden reserveren (als er tijdens de vlucht maaltijden zijn voorzien).
 • Bijzondere bagage (bijvoorbeeld golfclubs, fietsen, enz.) aan uw boeking toevoegen.

Prijs voor passagier.

Voor sommige bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen kunnen geen bijzondere verzoeken worden toegezegd. Het kan zijn dat de luchtvaartmaatschappij hiervoor een toeslag aanrekent. Als de luchtvaartmaatschappij de gevraagde service niet kan bevestigen of bij annulering van uw reis komt het voor het service pack betaalde bedrag niet voor terugbetaling in aanmerking.

13.4. FLEXIBEL TICKET

Prijs voor passagier.

1. Termijnen

 • Deze service dient bij het boeken van uw reis via onze website onderschreven en betaald te worden. Nadien kan er niet meer op ingetekend worden.
 • Elke omboeking dient minimum 48 uur vóór het voorziene vertrekuur tijdens de openingsuren van de klantendienst plaats te vinden
 • Bij omboeking dient de reis steeds uiterlijk één jaar na de oorspronkelijke boekingsdatum plaats te vinden
 • Omboekingen zijn pas na ontvangstbevestiging van de maatschappij definitief.

2. Procedure

 • Voor omboekingen dient de reiziger steeds telefonisch of via het op onze contactpagina onder “Boeking wijzigen” staande formulier per e-mail contact op te nemen met de klantendienst
 • In de aanvraag dienen het boekingsnummer, de naam of de namen van de betrokken reizigers en de gewenste wijziging te worden vermeld
 • Na de aanvraag ontvangt u automatisch een bevestiging met het eraan toegekend dossiernummer
 • De gebruiker dient er zich van te vergewissen dat zijn aanvraag correct werd ontvangen.

3. Voorwaarden

 • Deze service kan slechts eenmaal worden gebruik
 • Gedeeltelijk opgebruikte tickets kunnen niet meer gewijzigd worden
 • Het FLEXIBEL Ticket is een specifieke service van ons agentschap, waarmee u uw vluchtdata kan wijzigen ook al laten de luchtvaartmaatschappijen zelf geen wijzigingen meer toe. Daarom dienen omboekingen uitsluitend via onze klantendienst te gebeuren.
 • Door het FLEXIBEL Ticket kunnen de vluchtdata van het oorspronkelijke ticket gewijzigd worden, mits deze nieuwe vluchten binnen dezelfde prijsklasse vallen. Als op de gevraagde omboeking hogere prijzen en/of taksen van toepassing zijn, dient het prijsverschil door de reiziger bijbetaald te worden.
 • Omboeken kan alleen naar een vlucht van de luchtvaartschappij waarbij de oorspronkelijke boeking plaatsvond. Het is verboden naar een andere luchtvaartmaatschappij om te boeken.
 • Niet van toepassing op routewijzigingen (vertrek, bestemming en/of tussenlandingen)
 • Niet van toepassing op passagierswijzigingen
 • De serviceprijs is in geen geval restitueerbaar
 • Als u voor het FLEXIBEL Ticket kiest, zijn geen terugbetalingen toegestaan
 • Als zowel van het FLEXIBLE Ticket als van de Annuleringsgarantie of de PLUS Annuleringsgarantie gebruik wordt gemaakt, dan worden, als u voor het FLEXIBEL Ticket kiest, de keuzemogelijkheden voor de garantien geblokkeerd
 • Als één van de reizigers door het omboeken geen recht meer heeft op een voorkeurstarief (bijvoorbeeld kinderen of peuters die in een andere categorie terechtkomen), wordt het prijsverschil aan de koper doorberekend
 • Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij onderschreven extra services.
 • Bij tariefverlagingen wordt het prijsverschil niet terugbetaald.
 • Deze service is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • Ons agentschap wijst elke verantwoordelijkheid voor niet ontvangen boekingen af

13.5. GEGARANDEERDE TERUGBETALING

Gegarandeerd de beste prijs

Met deze optie kan u uw boeking zonder extra kosten annuleren. De annulatie dient uiterlijk 12 uur na boeking plaats te vinden.

Maximale terugbetaling: € 1000, verminderd met de kosten van de annuleringsservice, uiterlijk 12 uur na boeking.

De vermelde prijs is per passagier.

14. Bewonerskorting

14.1. Volgens aanvullende voorziening 72 van wet 2/2012 van 29 juni inzake de staatsbegroting voor 2012 wordt de bewonersvoorwaarde voor de Canarische Eilanden, de Balearen en Ceuta en Melilla voor het verkrijgen van de regelmatige transportvergoeding van passagiers via de zee of de lucht vanaf 1 september 2012 toegekend door middel van het geldende bevolkingscertificaat (volgens hetgeen bepaald is in wet 7/1985 die de principes van de lokale regeling vastlegt, artikels 15 tot 17). Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

14.2. Voor vluchten tot 31 augustus 2012 mag het bewonerschap, al naar gelang het geval, nog worden aangetoond door middel van het identiteitsbewijs of door een bewijs van het centraal vreemdelingenregister, zoals dat tot nu toe het geval was.

14.3. Reizigers die vanaf 1 september terugkeren dienen er echter van op de hoogte te zijn dat zij bij de gate een door de gemeente uitgegeven bewijs van bewonerschap zullen moeten tonen.

14.4. Het bewonerschap zal op de volgende wijze moeten aangetoond worden:

14.4.1. Spaanse onderdanen: het door de gemeente uitgegeven bewijs van bewonerschap samen met het nationaal identiteitsbewijs om de passagier te identificeren. Voor Spaanse onderdanen jonger dan 14, die nog niet in het bezit zijn van een identiteitskaart, volstaat het door de gemeente uitgegeven bewijs van bewonerschap.

14.4.2. Buitenlandse onderdanen: het door de gemeente uitgegeven bewijs van bewonerschap samen met het nationaal identiteitsbewijs of paspoort om de passagier te identificeren.

14.4.3. Senatoren en afgevaardigden: een geloofsbrief van de betrokken kamers met vermelding van naam en voornaam, het nationaal identiteitsbewijs en het kiesdistrict van de verkozen afgevaardigde of senator.

14.5. Voor het aantonen van het bewonerschap mag de geldigheidsduur van deze documenten niet overschreden zijn.

14.6. De wijziging die aan artikel 3 van Koninklijk Besluit 1316/2001 werd aangebracht is dat het bewijs van het centraal vreemdelingenregister niet meer als bewijs van bewonerschap mag gebruikt worden.

15. Voorwaarden van de transportovereenkomst voor passagiers en bagage

Waarschuwing: Passagiers die reizen ondernemen waarbij de bestemming of één of meer tussenlandingen liggen in een ander land dan dat van vertrek worden er van verwittigd dat de internationale verdragen, zoals het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau, dat er de voorganger van was, op heel hun reis van toepassing kunnen zijn, ook op een gedeelte ervan binnen een land. Voor deze passagiers regelt het van toepassing zijnde verdrag, met inbegrip van de bijzondere transportvoorwaarden voor het van toepassing zijnde tarief, de aansprakelijkheid van de transporteur en kan deze beperken.

16. Kennisgeving van beperkingen van aansprakelijkheid

16.1. Het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau kunnen op uw reis van toepassing zijn en deze verdragen regelen de aansprakelijkheid van de Air Carriers en kunnen deze beperken in geval van overlijden of persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van bagage en vertragingen.

16.2. Als het Verdrag van Montreal van toepassing is, zijn er de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen:

16.2.1. Inzake overlijden of persoonlijk letsel zijn er geen financiële beperkingen.

16.2.2. Inzake vernieling, verlies, beschadiging of vertraging van bagage, 1.131 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 1.200, USD 1.800) per passagier in de meeste gevallen. Voor schade veroorzaakt door oponthoud tijdens uw reis, 4.694 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 5.000; USD 6.500) per passagier in de meeste gevallen.

16.3. De EC reglementering nr 889/2002 vereist dat transporteurs van de Europese Gemeenschap voor alle uitgevoerd luchtvaartvervoer van passagiers en bagage de bepalingen toepassen inzake de door het Verdrag van Montreal voorziene beperkingen. Vele transporteurs van buiten de Europese Gemeenschap kozen ervoor om inzake het transport van passagiers en hun bagage hetzelfde te doen.

16.4. Als het Verdrag van Warschau van toepassing is, zijn er de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen:

16.4.1. 16.600 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 20.000; USD 20.000) ingeval van overlijden of persoonlijk letsel als het Protocol van Den Haag op het Verdrag van toepassing is, of 8.300 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 10.000; USD 10.000) als alleen het Verdrag van Warschau van toepassing is. Vele transporteurs hebben vrijwillig afgezien van deze beperkingen en de reglementeringen van de Verenigde Staten vereisen dat bij reizen naar, vanaf of met een tussenlanding in de Verenigde Staten, de grens niet lager mag zijn dan USD 75.000.

16.4.2. 17 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 20; USD 20) per kg bij verlies of beschadiging of oponthoud van de aangerekende bagage, en 332 Bijzondere Girorechten (ongeveer EUR 400; USD 400) in het geval van niet aangerekende bagage.

16.5. De transporteur kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oponthoud.

16.6. De transporteur zal meer informatie over de op uw reis van toepassing zijnde beperkingen kunnen verschaffen. Als uw reis transport via verschillende transporteurs inhoudt, dan moeten de passagiers zich met elk van de transporteurs in verbinding stellen om informatie te krijgen inzake de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsbeperkingen.

16.7. Ongeacht het Verdrag dat op uw reis van toepassing is, kan u bij verlies, beschadiging of oponthoud van bagage van betere aansprakelijkheidsbeperkingen genieten door het laten opstellen van een speciale verklaring op het moment dat u zich voor uw vlucht aanbiedt (check-in) inzake de waarde van uw bagage en door het betalen van een van toepassing zijnde extra toeslag. Als de waarde van uw bagage meer is dan de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsbeperking dan kan u deze alvorens de reis aan te vatten volledig laten verzekeren.

16.8. Uiterste termijn om gerechtelijke stappen te ondernemen: Elke rechtzaak inzake klachten voor beschadigingen moet binnen de twee jaar na de dag van aankomst van het vliegtuig of waarop het vliegtuig had moeten aankomen zijn ingediend. Klachten inzake bagage: ingeval van beschadiging moet binnen zeven dagen na ontvangst van de aangerekende bagage bij de transporteur een schriftelijke kennisgeving worden ingediend en ingeval van oponthoud uiterlijk 21 dagen nadat de bagage ter beschikking van de passagier werd gesteld.

17. Bekendmaking van voor verwijzing opgenomen contractuele voorwaarden

17.1. Uw transportovereenkomst met de transporteur die u het luchttransport verschaft, of het nu om een internationale of om een binnenlandse vlucht gaat of om een binnenlandse vlucht die deel uitmaakt van een internationale vlucht, is onderworpen aan deze bekendmaking; aan elke bekendmaking of ontvangstbewijs van de transporteur; en aan de afzonderlijke algemene voorwaarden van de transporteur (de voorwaarden), er mee verband houdende normen, reglementen en beleidvoeringen (reglementen) en elk van toepassing zijnd tarief.

17.2. Als uw transport door meer dan één transporteur wordt uitgevoerd kunnen voor elke transporteur verschillende voorwaarden, reglementen en tarieven van toepassing zijn.

17.3. Door deze kennisgeving zijn de voor elke transporteur van toepassing zijnde voorwaarden, reglementen en tarieven voor verwijzing opgenomen in uw transportovereenkomst, en maken er deel van uit.

17.4. De voorwaarden kunnen het volgende omvatten, maar beperken zich hier niet toe :

17.4.1. Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de transporteur in het geval van passagiers met persoonlijk letsel of die overleden zijn.

17.4.2. Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de transporteur inzake verlies, beschadiging of vertraging van de goederen en bagage, met inbegrip van breekbare of bederfelijke goederen.

17.4.3. Regels om voor de bagage een hogere waarde aan te geven en om een van toepassing zijnde bijkomende toeslag te betalen.

17.4.4. Toepassing van de voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de transporteur in verband met de handelingen van agenten, bedienden en vertegenwoordigers van de transporteur, met inbegrip van iedereen die apparatuur of diensten ter beschikking stelt van de transporteur.

17.4.5. Klachten, beperkingen, met ingebrip van tijdslimieten waarvoor passagiers klachten kunnen indienen of naar de transporteur toe acties kunnen ondernemen.

17.4.6. Regels inzake herbevestigingen of boekingen, aanbiedingstijden op de luchthaven, het gebruik van, de duur en de geldigheid van luchttransportdiensten; en het recht van de transporteur om het transport te weigeren.

17.4.7. Rechten van de transporteur en aansprakelijkheidsbeperkingen van de transporteur bij oponthoud of bij het niet uitvoeren van een dienst, hetgeen ook routewijzigingen, veranderingen van transporteurs of alternatieve vliegtuigen en het opnieuw toewijzen van routes inhoudt, en, indien dit volgens de van toepassing zijnde wet vereist wordt, de verplichting van de transporteur om de identiteit van de transporteur of van het vervangvliegtuig kenbaar te maken.

17.4.8. Rechten van de transporteur om het transport te weigeren van passagiers die zich niet houden aan de van toepassing zijnde wetten of die niet alle voor de reis benodigde documenten kunnen voorleggen.

17.4.9. Daar waar de transportdiensten van de transporteur worden verkocht kan er meer informatie over de transportovereenkomst worden verkregen en nagevraagd worden hoe een kopie daarvan kan opgevraagd worden. Veel transporteur zetten deze informatie ook op hun internetpaginas. Als de van toepassing zijnde wet dit voorziet, heeft u het recht om de volledige tekst van uw transportovereenkomst na te lezen in de kantoren op de luchthaven en in de verkoopskantoren van de transporteur, en om, op aanvraag, per post of via andere kanalen van elke transporteur gratis een kopie te ontvangen.

17.4.10. Als een transporteur luchttransport aanbiedt of bagage aanrekent en het transport aan een andere transporteur toevertrouwt dan doet hij dit in de hoedanigheid van makelaar voor een andere transporteur.

ZONDER DE VEREISTE REISDOCUMENTEN, ZOALS PASPOORT EN VISUM, MAG U NIET OP REIS GAAN.
HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PASSAGIERS OM AAN ALLE MIGRATIE- EN GEZONDHEIDSVEREISTEN VAN HET (DE) LAND(EN) VAN BESTEMMING EN HET (DE) DOORREISLAND(EN) TE VOLDOEN.
REGERINGEN KUNNEN UW TRANSPORTEUR VRAGEN OM U INFORMATIE TE VERSCHAFFEN OF U TOELATING TE GEVEN OM DE PASSAGIERSGEGEVENS IN TE KIJKEN.

17.5. WEIGERING OM AAN BOORD TE GAAN: Vluchten kunnen overboekt zijn, waardoor er een kleine mogelijkheid bestaat dat er op een vlucht, zelfs als uw boeking werd bevestigd, niet genoeg zitplaatsen ter beschikking zijn. Als het aan boord gaan onvrijwillig wordt geweigerd, heeft u in de meeste gevallen recht op een vergoeding. Als dit in het van toepassing zijnde reglement staat, moet de transporteur, vooraleer hij iemand onvrijwillig weigert om aan boord te gaan, eerst vragen of er vrijwilligers zijn. Controleer de volledige regelgeving van uw transporteur inzake de ingeval van geweigerde boarding uitbetaalde vergoeding (DBC) en inzake infomatie over met voorrang aan boord gaan.

17.6. BAGAGE: Voor sommige artikels kan een hogere waarde worden aangegeven. Sommige transporteurs kunnen bijzondere regels toepassen voor breekbare, waardevolle of bederfelijke goederen. Controleer dit bij uw transporteur. Geregistreerde bagage: Voor geregistreerde bagage kunnen transporteurs een vrijstelling toestaan, deze wordt vastgesteld door de transporteur en kan verschillend zijn naar gelang de klasse en/of de route. Als de geregistreerde bagage de toegestane vrijstelling overschrijdt kan een toeslag worden aangerekend. Vraag dit na bij uw transporteur. Handbagage (niet geregistreerd): Voor handbage kunnen transporteurs een vrijstelling toestaan, die wordt vastgesteld door de transporteur en die verschillend kan zijn naar gelang klasse en/of route en/of vliegtuigtype. Er wordt liefst zo weinig mogelijk handbagage meegenomen. Raadpleeg hierover uw transporteur. Als het transport tijdens uw reis gebeurt door meer dan één transporteur, dan kan elke afzonderlijke transporteur verschillende regels inzake bagage toepassen (zowel voor geregistreerde bagage als voor handbagage).

17.7. BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR BAGAGE BIJ REIZEN IN DE VERENIGDE STATEN: Ingeval van binnenlandse vluchten tussen twee in de V.S. gelegen plaatsen dient elke aansprakelijkheidsbeperking van de transporteur voor bagage volgens de federale wetgeving minstens US$ 3.300,00 per pasagier te bedragen of het momenteel door wet 14 CFR 254.5 vereiste bedrag.

17.8. TIJDSTIP WAAROP U ZICH OP DE LUCHTHAVEN MOET AANBIEDEN: De weergegeven tijden op de website stemmen overeen met de voorziene vertrek-, aankomst- en/of tussenlandingstijden (naargelang het geval) van de vluchten. Deze worden altijd in de lokale tijd weergegeven.
Het is aanbevolen om ruim op tijd naar de luchthaven te komen, in het algemeen 90 minuten vóór vertrek voor nationale vluchten en 2 uur op voorhand voor internationale vluchten. Het is aanbevolen om het tijdstip waarop u in de luchthaven aanwezig moet zijn nogmaals te bevragen bij de luchtvaartmaatschappij, aangezien dit kan variëren afhankelijk van de bestemming of de luchtvaartmaatschappij. In elk geval is het altijd de verantwoordelijkheid van de passagier om aan deze vereisten te voldoen.

17.9. GEVAARLIJKE GOEDEREN: (GEVAARLIJKE STOFFEN) Uit veiligheidsoverwegingen mogen er in de geregistreerde bagage of in de handbagage (niet geregistreerd) geen gevaarlijke goederen zitten, behalve als dit expliciet werd toegestaan. De volgende goederen worden onder meer als gevaarlijk beschouwd: samengeperste gassen, bijtende stoffen, explosieven, brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, radioactief materiaal, oxidanten, gif, infectueuze stoffen, koffers met geïntegreerd alarmsysteem. Ter bescherming kunnen nog andere beperkingen van toepassing zijn. Doe navraag bij uw transporteur.

Met ingang van 1 januari 2015, beschouwt het Ministerie van Transport van de Verenigde Staten nieuwe items als gevaarlijk en deze zijn in vluchten naar, vanuit en binnen de Verenigde Staten verboden. Hieronder vallen grote hoeveelheden grote lithium-batterijen, explosieven / vuurwerk, lichtere vloeistoffen, lucifers, zuurstofflessen of vloeibare zuurstof, brandbare vloeistoffen, bestrijdingsmiddelen, vergif of bijtende stoffen. Om te controleren of uw bagage voldoet aan de wettelijke bepalingen, raden wij u aan om voor uw reis de officiële website van het Ministerie van Transport van de Verenigde Staten te checken.

17.10. GEVAARLIJKE GOEDEREN: Op onderstaande tekening voorkomende goederen mogen niet worden vervoerd of aan boord genomen zonder dat u hierover eerst uw transporteur heeft geraadpleegd.

18. Iberia vluchten van de 6xxx reeks (van IB6000 tot IB6999)

18.1. Vluchten van Madrid naar Barcelona of van Barcelona naar Madrid, de IB 6xxx reeksen, vertrekken in Madrid aan Terminal T4 en komen er ook toe, in Barcelona vertrekken zij aan Terminal 1 en komen daar ook toe.

18.2. Vluchten van Madrid naar de Canarische Eilanden, IB 6xxx reeksen, worden als internationale vluchten beschouwd (vertrek en aankomst in Madrid aan Terminal T4s). Daarom moeten alle reizigers (ook kinderen en babies) een geldig nationaal identiteitsbewijs en/of paspoort bijhebben. Jongeren onder de 18 jaar die op dit soort vluchten alleen reizen moeten naast de aangegeven documenten ook nog een door hun ouders of voogd ondertekende toelating bijhebben. Zonder paspoort is het bewijs van bewonerschap (NIE) op deze vluchten niet geldig.

19. Bijzondere voorwaarden voor goedkope vluchten

19.1. Schipholtickets biedt de mogelijkheid om tickets te boeken bij Low Cost luchtvaartmaatschappijen (goedkopere luchtvaartmaatschappijen). Tickets van Low Cost maatschappijen worden niet door Schipholtickets, maar wel door de luchtvaartmaatschappij zelf, uitgegeven daar deze voor de ontvangen informatie en de verleende dienst instaat.

19.2. Na bevestiging van uw boeking door de luchtvaartmaatschappij ontvangt u van Schipholtickets een bevestigingsmail met uw vluchtgegevens.

19.3. Bij reserveringen bij Low Cost luchtvaartmaatschappijen staan er twee prijzen op uw ticket : de rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij aangerekende prijs van het ticket en de door Schipholtickets aangerekende beheers- en administratiekosten (geenszins terugbetaalbaar). De twee samen vormen de volledige prijs van uw ticket.

19.4. Voor het doorvoeren van wijzigingen of het aanvragen van bijzondere diensten dient u rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Bij Low Cost boekingen mag Schipholtickets geen wijzingen doorvoeren of terugbetalingen doen. De contactgegevens van de luchtvaartmaatschappij staan in de bevestigingsmail die wij u toesturen.

19.5. Gelieve er rekening mee te houden dat geen enkele Low Cost luchtvaartmaatschappij transport van huisdieren toelaat en dat zij allemaal beperkingen opleggen inzake Bijzondere Diensten. Om hier meer over te weten dient u met hen contact op te nemen.

19.6. Bij uurwijzigingen en/of vluchtannulaties is alleen de luchtvaartmaatschappij hiervoor verantwoordelijk. 48 uur vóór het opstijgen dient u rechtstreeks naar de luchtvaartmaatschappij te bellen om de status van uw vlucht te herbevestigen.

19.7. Jongeren onder de 14 moeten vergezeld zijn van een volwassene van 16 of ouder, die voor de kinderen verantwoordelijk is. Niet vergezelde jongeren onder de 14 mogen het vliegtuig niet in. (Raadpleeg hiervoor in elk geval de bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij). Als u een Low Cost vlucht boekt kan Schipholtickets de subsidie voor inwoners van de Balearen, de Canarische Eilanden of Ceuta en Melilla niet toekennen. De klant dient hiervoor, onmiddellijk na de aankoop, contact op te nemen met de Low Cost maatschappij, die hem zal weten te vertellen of de bewonerskorting van toepassing is.

20. Migratie- en gezondheidsvereisten

20.1. De passagiers moeten voldoen aan alle,door het/de land(en) van bestemming of waarin zij een tussenlanding maken of moeten overstappen, opgelegde vereisten inzake migratie (documenten, visa, enz.) en gezondheid (inentingen). Schipholtickets is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet voldoen aan de benodigde vereisten.

20.2. Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande gouvernementele organisaties:

20.3. De gebruiker is verplicht de webpagina van http//diplomatie.belgium.be of www.rijksoverheid.nl van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking te herbevestigen aangaande de situatie in en de vereisten van het land/de landen waarheen hij op reis gaat, in overeenstemming met de op voornoemde pagina gepubliceerde informatie, en bijgevolg is hij op de hoogte van de situatie en de op allerlei vlak mogelijke risico’s in het land/de landen van bestemming.

20.4. Belangrijke opmerking: Schipholtickets geeft haar gebruikers aanbevelingen en geüpdate informatie over de voor het reizen benodigde migratie- en gezondheidsvereisten. Deze informatie wordt steeds up-to-date gehouden. Toch kan het zijn dat de van kracht zijnde wet of regelgeving op het ogenblik dat u dit leest door de bevoegde autoriteit werd aangepast en dat wij nog geen tijd hadden om de aanpassing te doen. Daarom raden wij aan om ALTIJD het consulaat of de bevoegde autoriteit te raadplegen. Schipholtickets kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet vervullen van één of andere vereiste om te reizen.
Heenreis alleen (one ways)

20.5. Om hun grondgebied te betreden vragen de meeste landen dat u in het bezit bent van een terugreisticket en dat u over genoeg geld beschikt om zolang als op uw reisdocumenten is aangegeven in het land te verblijven. Alvorens u uw tickets aankoopt verzoeken wij u eerst contact op te nemen met het consultaat van het land van bestemming. Indien deze of een andere migratievereiste niet werd vervuld kan de luchtvaartmaatschappij u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen.
Reizen naar de Verenigde Staten

20.6. Het visumontheffingsprogramma (Visa Waiver Program VWP) biedt onderdanen van verschillende landen de mogelijkheid om voor een periode van minder dan 90 dagen voor toerisme of zaken naar de Verenigde Staten te reizen zonder dat zij daarvoor een visum nodig hebben. Onderdanen van niet bij de VWP aangesloten landen hebben een visum nodig om de Verenigde Staten binnen te mogen. Deze regel is zowel van toepassing op reiziger die de Verenigde Staten als eindbestemming hebben als op reizigers die er een tussenlanding maken of er moeten overstappen. Dit visum dient vóór de reis te zijn uitgegeven door het dichtstbijzijnde Consulaat van de Verenigde Staten.Voor meer informatie over bij de VWP aangesloten landen verwijzen wij naar de website www.aila.org.

Soorten paspoorts die vereist zijn om naar de Verenigde Staten te reizen.

20.7. Om naar de Verenigde Staten te reizen dient u in het bezit te zijn van één van de volgende paspoorten:

 • Vóór 26 oktober 2005 uitgegeven/vernieuwde/verlengde machineleesbare paspoorten.
 • In tussen 26 oktober 2005 en 25 oktober 2006 uitgegeven/vernieuwde/verlengde machineleesbare paspoorten moet op de identificatiepagina tevens een digitale foto staan. Houders van dit soort paspoorten NO moeten geen nieuwe met chip aanvragen.
 • Vanaf 26 oktober 2006 uitgegeven/vernieuwde/verlengde machineleesbare paspoorten moeten voorzien zijn van een geïntegreerde chip met de informatie van de identificatiepagina.

20.8. Bij twijfel of voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het Consulaat van de Verenigde Staten of verwijzen wij naar de website www.aila.org.

21. Reizen naar de VS

Burgers uit alle landen die zijn opgenomen in het Visa Waiver Program (VWP), voor wie de bestemming de VS is, of die een tussenstop in de VS maken, zijn verplicht om een reistoestemming te halen via het Electronic Sytem voor Travel Authorization (ESTA). Deze toestemming dient minimaal 72 uur voor vertrek van de vlucht aan te worden gevraagd via de volgende link: http://esta.cbp.dgs.gov

BELANGRIJK: Passagiers naast ESTA ook over een door dienen een machine leesbaar paspoort te beschikken om te kunnen reizen. Als er aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, moeten passagiers een visum halen.

22. Reizen naar Canada

Alle passagiers die naar Canada reizen of daar een tussenstop maken zijn verplicht om een electronic travel authorization (eTA) te halen. Wij raden aan om deze toestemming aan te vragen op het moment dat u boekt via de volgende link: Canada.ca/eTA

23. Alleenreizende minderjarigen

23.1. DEFINITIE VAN EEN MINDERJARIGE

Een persoon die op het ogenblik van de vlucht de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft wordt voor luchtvervoer als « minderjarig » beschouwd.

 • BABY of PEUTER: dit is de minderjarige die op de datum van de vlucht nog geen 2 jaar oud is. Hij reist zonder daarbij een zitplaats in te nemen, wordt vergezeld door een persoon ouder dan 18 en betaalt een variabel percentage van het volwassentarief (over het algemeen 10% van het volwassentarief).
  aanvragen.
 • KLEUTER of KIND: dit is de minderjarige die op het ogenblik van de vlucht wel al 2, maar nog geen 12 jaar oud is en steeds vergezeld wordt door een persoon ouder dan 18. Hij neemt een zitplaats in en betaalt een variabel percentage van het volwassentarief (over het algemeen tussen 65 en 75% van het volwassentarief).
 • JONGERE of JONGE PASSAGIER: dit is de minderjarige die op het ogenblik van de vlucht wel al 12, maar nog geen 18 jaar oud is en alleen reist. Hij betaalt het volwassentarief. Houd u er rekening mee dat niet elke luchtvaartmaatschappij toestaat dat minderjarigen alleen reizen. Neem voordat u de reservering bevestigt contact op met de luchtvaartmaatschappij om u ervan te vergewissen dat minderjarigen zonder begeleiding mogen reizen. Als uw reservering reizen met meerdere luchtvaartmaatschappijen inhoudt, dient u over een bevestiging van elke luchtvaartmaatschappij te beschikken. Zodra u een bevestiging krijgt, reserveert u op onze website en maakt gebruik van onze “Gepersonaliseerde Service”, zodat wij een aanvraag voor een minderjarige zonder begeleiding bij de luchtvaartmaatschappij kunnen verwerken. Als u uw reservering afrondt zonder dat u de bevestiging hebt dat de luchtvaartmaatschappij dit toestaat en u de reservering moet annuleren, wordt de annulering onderworpen aan de voorwaarden van het tarief.

23.2. BEPERKINGEN VOOR ALLEENREIZENDE MINDERJARIGEN

23.2.1. Normaal gesproken is het minderjarigen niet toegestaan om zonder begeleiding van een volwassene te vliegen. Sommige luchtvaartmaatschappijen staan dit soort reizen echter toe. Daarom dient u vóór reservering contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om u ervan te verzekeren dat de luchtvaartmaatschappij het minderjarigen toestaat om zonder begeleiding te reizen. Als uw reservering reizen met meerdere luchtvaartmaatschappijen inhoudt, dient u over een bevestiging van elke luchtvaartmaatschappij te beschikken. Zodra u een bevestiging krijgt, reserveert u op onze website en maakt gebruik van onze “Gepersonaliseerde Service”, zodat wij een aanvraag voor een minderjarige zonder begeleiding bij de luchtvaartmaatschappij kunnen verwerken. Als u uw reservering afrondt zonder dat u de bevestiging hebt dat de luchtvaartmaatschappij dit toestaat en u de reservering moet annuleren, wordt de annulering onderworpen aan de voorwaarden van het tarief.

23.2.2. Mits bevestiging vooraf aanvaardt elke luchtvaartmaatschappij een maximum aantal alleenreizende minderjarigen met assistentie per vlucht. Deze beperking is bij iedere luchtvaartmaatschappij anders.

23.2.3. Minderjarigen jonger dan 5 worden alleen op de vlucht toegelaten als zij vergezeld zijn van een volwassene. Voor deze minderjarigen kan in geen geval assistentie worden aangevraagd.

23.2.4. Ook voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar oud die alleen naar internationale bestemmingen vliegen dient assistentie te worden aangevraagd en/of, als assistentie niet nodig is, dient een bijzondere toelating te worden aangevraagd.

23.3. BEVESTIGING VAN ASSISTENTIE TIJDENS DE VLUCHT VOOR ALLEENREIZENDE MINDERJARIGEN

Alleenreizende minderjarigen worden toegelaten als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag tot assistentie van een minderjarige tijdens de vlucht dient door de luchtvaartmaatschappij vooraf te zijn bevestigd
 • De minderjarige dient naar de luchthaven van vertrek begeleid te worden door een volwassene, die de inschepingsformaliteiten vervult, de noodzakelijke Vrijwaring van Verantwoordelijkheid voorlegt en wacht tot het vliegtuig is opgestegen.
 • Als het een reis met stop-over (met geplande onderbreking van de reis) betreft, dient de minderjarige bij deze tussenlandingen opgevangen en begeleid te worden door een volwassene, die alle formaliteiten vervult die voor de herinscheping nodig zijn en wacht tot het vliegtuig is opgestegen. Dit onderdeel hangt af van de reisweg, van de luchtvaartmaatschappij en van het soort tussenstoppen.
 • Op het voorziene landingsuur dient een volwassene op de luchthaven van aankomst aanwezig te zijn en zich over de minderjarige te ontfermen. Alvorens de minderjarige wordt overgedragen dient deze persoon zich bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij te identificeren.

Alle aanvragen voor alleenreizende minderjarigen dienen op speciaal verzoek te worden ingediend bij onze vertegenwoordigers van het Customer Care Center.

24. Beperking van het aantal minderjarigen per volwassene

Per volwassen passagier aanvaarden lijnvluchtmaatschappijen gewoonlijk maximum:

 • Eén baby.
 • Eén baby en één kind jonger dan 5.
 • Twee kinderen jonger dan 5.

Om met meer dan twee kinderen tussen 5 en 12 te vliegen gelieve de luchtvaartmaatschappij te contacteren.

In uitzonderlijke gevallen (vraag dit steeds na bij de luchtvaartmaatschappij) mogen per volwassen passagier twee baby’s meereizen, waarbij er één door de volwassen passagier wordt vastgehouden en de tweede in een op de zitplaats naast de passagier geplaatst goedgekeurd autostoeltje zit. Het voor de baby die de zitplaats inneemt toegepaste tarief is hetzelfde als dat voor een kind.

25. Nieuwe Immigratie Verordening per 1 juni 2015: Met kinderen naar Zuid Afrika reizen

25.1. Hierbij informeren wij je over de nieuwe regelgeving van het Ministerie van Binnenlandse zaken van Zuid Afrika die op 1 juni 2015 ingaat. Deze nieuwe regels hebben betrekking op alle gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die, afgezien van hun paspoort, de geboorteakte van de kinderen moeten tonen.

25.2. Deze nieuwe verordening zal worden toegepast op alle minderjarigen, zowel Zuid Afrikaanse als buitenlandse, die naar of vanuit Zuid Afrika willen reizen.

25.3. In het geval van landen die geen geboorteakten afgeven, is een brief van de bevoegde autoriteiten van het land met de dezelfde informatie benodigd.

25.4. Alle documenten moeten origineel zijn of kopieën, gecertificeerd door een notaris of daarmee gelijkgestelde autoriteit in het land van de verblijfplaats van het kind. Notariële documenten mogen niet meer dan 3 maanden oud zijn.

25.5. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen, die ter referentie ook in bijlage
I gevonden kunnen worden:

25.5.1. WANNEER BEIDE OUDERS MET EEN KIND REIZEN

 • De ouders moeten een onverkorte geboorteakte van het kind overleggen, waarin de beschrijving van de ouders van het kind staat.
 • Wanneer het een geadopteerd kind betreft, dient het bewijs van goedkeuring van de adoptie geven te worden door middel van een adoptie-certificaat

25.5.2. WANNEER ÉÉN OUDER REIST MET EEN KIND

 • De ouder moet een onverkorte geboorteakte van het kind overleggen, waarin de beschrijving van de ouders van het kind staat.
 • Toestemming in de vorm van een beëdigde verklaring van de andere ouder, geregistreerd als ouder op de geboorteakte van het kind. Hierin geeft hij of zij een machtiging om naar of vanuit Zuid Afrika te reizen met het betreffende kind.
 • Een gerechtelijk bevel dat de volledige ouderlijke verantwoordelijkheden en rechten toestaat of wettelijke voogdij ten aanzien van het kind, als hij of zij is de ouder of voogd van het kind is; of
 • Indien van toepassing, een overlijdensakte van de andere ouder geregistreerd als een ouder van het kind op de geboorteakte;
 • Wettelijk gescheiden ouders moeten ook een gerechtelijk bevel tonen, wanneer de andere ouder geen toestemming geeft.
 • Op voorwaarde dat de directeur-generaal toestemming kan verlenen met een kind naar of vanuit Zuid Afrika te reizen, wanneer de ouders van het kind allebei zijn overleden en het kind met een familielid of een andere persoon die gerelateerd is aan zijn ouders reist.

25.5.3. INDIEN EEN PERSOON REIST MET EEN KIND DAT NIET ZIJN OF HAAR BIOLOGISCHE KIND IS, MOET HIJ OF ZIJ HET VOLGENDE KUNNEN OVERLEGGEN

 • Een kopie van de onverkorte geboorteakte van het kind;
 • Een verklaring van de ouders of voogd van het kind waarin bevestigd wordt dat hij of zij toestemming heeft om te reizen met het kind;
 • Kopieën van de identiteitsbewijzen of paspoorten van de ouders of voogd van het kind; en
 • De contactgegevens van de ouders of voogd van het kind
 • Op voorwaarde dat de directeur-generaal toestemming kan verlenen met een kind naar of vanuit Zuid Afrika te reizen, wanneer de ouders van het kind allebei zijn overleden en het kind met een familielid of een andere persoon die gerelateerd is aan zijn ouders reist.

25.5.4. ELKE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE MOET HET VOLGENDE OVERLEGGEN AAN DE IMMIGRATIEAMBTENAAR

 • Het bewijs van toestemming van één of beide ouders of wettelijke voogd, in de vorm van een brief of verklaring voor het kind om te reizen in of vertrekken uit Zuid Afrika: Op voorwaarde dat in het geval wanneer één ouder toestemming verleent, die ouder ook een kopie van een gerechtelijk bevel overlegt, uitgevaardigd aan hem of haar, waarin hij of zij de volledige ouderlijke verantwoordelijkheden en rechten ten aanzien van het kind is verleend;
 • Een brief van de persoon die het kind ontvangt in Zuid Afrika, met zijn of haar woonadres en contactgegevens in Zuid Afrika waar het kind zal verblijven;
 • Een kopie van het identiteitsbewijs of een geldig paspoort en visum of permanente verblijfsvergunning van de persoon die het kind ontvangt in de Republiek; en
 • De contactgegevens van de ouders of voogd van het kind.

26. Reisverzekeringen en annulering

Schipholtickets raadt het afsluiten van een reisverzekering en een Annuleringsgarantie aan. Eens deze verzekeringen zijn aangegaan kunnen zij onder geen enkel beding worden terugbetaald.

27. Bijzondere voorwaarden voor hotels en verblijfsmogelijkheden

27.1. Schipholtickets treedt in zijn hoedanigheid van reisbureau op als makelaar tussen haar klanten en de hotelgroothandelaars en het zijn deze die samen met de hotelbedrijven de wet- en regelgevingen opmaken die betrekking hebben op het verblijf van de gebruiker op de door hem vastgelegde verblijfplaats. In elk geval zijn zij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderschreven dienst.

27.2. Ingeval de boeking op vraag van de gebruiker vrijwillig wordt geannuleerd of gewijzigd zal Schipholtickets voor de administratie hiervan een beheerskost aanrekenen. Dit bedrag zal in geen geval worden terugbetaald. Daar bovenop kan het annuleren of het wijzigen van de boeking ook nog onderworpen zijn aan door de groothandelaars of het hotelbedrijf opgelegde kosten die afhankelijk zijn van onder andere hoelang vóór de aankomst in het hotel deze annulatie of wijziging plaatsvond, data, hotelbedrijf en bestemming.

28. Bijkomende informatie

28.1. Voor de aankoop via de websites worden aan de gebruiker de identiteitsgegevens van de passagiers/reizigers gevraagd evenals de betaalwijze. Dit gebeurt in verschillende stappen. Eens deze gegevens zijn ingevoerd en vooraleer u tot de aankoop overgaat worden deze gegevens getoond om ze te kunnen nakijken. Daarna kan u tot de aankoop overgaan. Na de aankoop ontvangt u een bevestigingsmail met alle informatie over uw aankoop en een aankoopbewijs.

28.2. Het is van kapitaal belang dat de gebruiker de bij de boeking ingevoerde identiteitsgegevens, zoals naam en voornamen, paspoortnummer, e-mail adres, telefoonnummer, enz. grondig naleest want na de aankoop worden de tickets of vouchers van de onderschreven diensten uitgegeven en iedere verandering, wijziging of annulatie is onderworpen aan kosten en sancties.

28.3. De boeking, en bijgevolg ook de aankoop, wordt als definitief beschouwd als de websites de bevestiging ervan met overeenkomstig reservatienummer tonen, als u op het door de gebruiker opgegeven e-mail adres een kopie van uw bevestiging en een aankoopbewijs ontvangt en als Schipholtickets op geldige wijze de afhouding van de door u opgegeven credit of debit card heeft uitgevoerd of als het bedrag van de aankoop werd overgeschreven of gestort. Tot op dat moment kan de aankoop nog steeds door Schipholtickets geannuleerd worden.

28.4. Teneinde de aankoop te controleren behoudt Schipholtickets zich het recht voor om meer informatie op te vragen bij de klant.

28.5. Het feit dat de klant een boeking doet houdt van zijn kant de verplichting in dat de door hem opgegeven credit of debit card mag gedebiteerd worden. Mocht het niet mogelijk zijn om zijn credit card te debiteren (geweigerde verrichting) dan zij opgemerkt dat zijn boeking door het niet betalen door Schipholtickets en/of de dienstverlener kan geannuleerd worden.

28.6. Vliegtickets dienen voordat zij worden uitgegeven met credit of debit card betaald te worden.

28.7. De op de websites aangegeven prijzen zijn inclusief luchthaventaxen. Kosten voor visa of taxen om een grondgebied te verlaten, die ter plaatse in plaatselijke munt of in US dollars kunnen betaald worden, zijn niet inclusief. Tariefschommelingen door laattijdige betaling van de boeking, vanaf het moment van de boeking tot de uitgifte van het ticket, zijn ten laste van de klant.

29. Geheimhouding

29.1. Schipholtickets respecteert uw privéaangelegenheden. Wij begrijpen dat privacy en veiligheid van uw identiteitsgegevens heel belangrijk zijn. Daarom willen wij u met betrekking met ons geheimhoudingsbeleid als volgt informeren:

29.2. Als u via onze website een product of dienst bestelt, moet u ons uw naam, e-mail adres, credit of debit card nummer, de vervaldatum ervan en uw telefoonnummer meedelen. Deze gegevens laten ons toe uw aanvraag in behandeling te nemen en u de status ervan mede te delen.

29.3. Als u aan een wedstrijd deelneemt of op een aanbieding reageert, vragen wij uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens zijn ontontbeerlijk voor de organisatie van de wedstrijden en voor het verwittigen van de winnaars.

29.4. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan een derde buiten onze organisatie doorgespeeld. Als u via onze website een product of dienst boekt is het daarentegen wel mogelijk dat wij deze gegevens doorspelen aan derden, waar ook ter wereld, waarmee Schipholtickets handelsbetrekkingen onderhoudt. Het kan ook zijn dat wij aan deze derden globale statistieken overmaken van verkopen, klanten, gegevensverkeer en andere op de website staande informatie. Deze statistieken bevatten geen enkel gegeven waaraan men u persoonlijk kan identificeren.

29.5. Wij beperken ons tot het opvragen en gebruiken van persoonlijke gegevens die wij voor de hoogwaardige persoonlijke dienstverlening nodig achten. Hiertoe behoort bijvoorbeeld advies en informatie inzake onze produkten en diensten evenals kansen waaruit u naar onze mening profijt kan halen.

29.6. Door bij Schipholtickets te registreren en door de expliciete goedkeuring van de klant om onze nieuwsbrieven te ontvangen, aanvaardt de gebruiker ook dat hij nuttige informatie van vooraf door ons geselecteerde bedrijven kant ontvangen die hem offertes, aanbiedingen en aanbevelingen sturen over produkten en diensten die voor hem van belang zouden kunnen zijn.

29.7. Bij een boeking via onze website maken wij alle nuttige informatie over aan de door u gekozen leverancier met het verzoek dat hij dezelfde regels in acht neemt.

29.8. Volgens artikel 9 van de organische wet 15/1999 van 13 december inzake de in Spanje geldende Persoonlijke Gegevensbescherming beschikken wij over strikte veiligheidsprocedures met betrekking tot het opslaan en verstrekken van gegevens om zo elke niet toegestane toegang ervan te vermijden.

30. Het gebruik van Cookies

30.1. Cookies zijn informatiedeeltjes die de browser op de harde schijf van uw computer opslaat. Telkens u naar de website van Schipholtickets surft, zal onze server het cookie herkennen en ons gegevens verstrekken over uw laatste bezoek. De meeste browsers aanvaarden automatisch het gebruik van cookies, maar meestal kan de instelling van de browser gewijzigd worden om dit niet te doen. Hoewel u geen cookies wenst te ontvangen kan u toch gebruik maken van de meeste op onze website aangeboden diensten, ook het verwerven van produkten en diensten.

30.2. Mocht u ons op enig moment een opmerking of klacht willen overmaken inzake de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zend ons dan een e-mail op contactformulier.

31. Gegevensbescherming

De door de gebruiker voor het gebruiken van de website verschafte persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan het in “Gegevensbescherming” omschreven privacybeleid.

32. Auteursrechten en Intellectuele Eigendom

De volledige inhoud van de website (met inbegip van teksten, afbeeldingen, merken en modellen, software, enz.) is eigendom van Schipholtickets of van haar Content Providers en wordt nationaal en internationaal beschermd en herkend. Tenzij Schipholtickets dit expliciet toestaat mag niets ervan gekopieerd, gebruikt of op enige andere
wijze verspreid worden.

33. Gebruik van de websites

De websites dienen alleen voor persoonlijk gebruik. Het, al dan niet met commerciële bedoelingen, wijzigen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, verkopen, verderverkopen of op enig ander manier misbruiken ervan is verboden. U dient er zich toe te verbinden deze website niet voor illegale of verboden doeleinen te gebruiken.

34. “Links” naar andere websites

In de website kunnen links staan naar andere websites waarover Schipholtickets geen controle heeft en waarvoor Schipholtickets vanzelfsprekend niet verantwoordelijk is. Schipholtickets sponsort deze websites van derde niet en staat ook niet garant voor de inhoud ervan. Zij werden alleen maar opgenomen in het belang van de gebruikers.

35. Browser en Besturingssysteem

De schermen van de websites zijn geoptimaliseerd om in Windows te worden gebruikt met de browser Internet Explorer. Schipholtickets is niet verantwoordelijk voor het resultaat dat door het gebruik van een andere browser of een ander besturingssysteem verkregen wordt.

36. Van toepassing zijnde wetgeving

Op onderhavige algemene voorwaarden is steeds de Spaanse wet van toepassing.

Schipholtickets houdt zich het recht voor om de websites en de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Schipholtickets
c/Albasanz, 15, 2º Izq.
E-28037-Madrid
Spanje
Fax: +34 91 754 5683
Email: [email protected]
Website: schipholtickets.com

Schipholtickets.nl maakt gebruik van cookies

Deze worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Door op 'Alle cookies' te klikken ga je akkoord met onze Privacy & cookies en ontvangen wij de niet-functionele cookies. Via deze niet-functionele cookies kan Schipholtickets.nl jou op een andere site o.a. benaderen op basis van de door jou bezochte pagina's.

Toon meer
Alle cookies Nodige cookies