Krijg de kosten* van uw boeking terugbetaald als u om medische redenen niet in staat bent om te reizen.

Wist u dat als u na het boeken door een onvoorziene gebeurtenis niet op reis kan, u de kosten van uw boeking waarschijnlijk niet terugbetaald krijgt? De goedkoopste luchtvaarttarieven zijn gewoonlijk van het type “toeristenklasse met restricties”, hetgeen inhoudt dat er geen wijzigingen en annuleringen zijn toegestaan en dat, als u, om welke reden dan ook, ook al is het door overmacht, niet in staat bent om te reizen, u de kosten van uw boeking niet kan terugbetaald krijgen.

Als het gekozen tarief al een terugbetaling in geval van annulering toelaat, is de terugbetalingstermijn afhankelijk van de interne procedures bij de luchtvaartmaatschapijen, hetgeen betekent dat het soms lang kan duren alvorens u terugbetaald wordt.

Als u uw boeking door ziekte of overlijden van de passagier of een verwante in de eerste graad moet annuleren kan u met de Annuleringsgarantie, binnen de 15 dagen, 85% van de kostprijs van uw reis terugkrijgen. Hou er rekening mee dat deze Annuleringsgarantie alleen de annulatie van boekingen dekt die zijn gedaan door passagiers die verwanten in de eerste graad van de zieke of overledene zijn.

Als u uw boeking door ziekte of overlijden van de passagier of een verwante in de eerste graad moet annulerenkan u met de Annuleringsgarantie, binnen de 15 dagen, 85% van de kostprijs van uw reis terugkrijgen. Hou er rekening mee dat deze garantie, alleen de annulatie van tickets van passagiers die verwanten in de eerste graad van de zieke of overledene zijn.

Om deze Annuleringsgarantie af te sluiten dient u tijdens het boeken alleen maar de Annuleringsgarantie toe te voegen. Hou er rekening mee dat de Annuleringsgarantie alleen tijdens het boeken online kan worden afgesloten en niet later aan de boeking kan worden toegevoegd.

Als u na het afsluiten van de Annuleringsgarantie uw boeking om één van de gedekte oorzaken moet annuleren, dient u ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen en te vermelden dat u de Annuleringsgarantie minstens 24 uur vóór de voorziene vertrektijd van de eerste vlucht van uw boeking hebt afgesloten. Dit kan via dit contactformulier of per fax op +34-91-754-5683. U dient de reden van de annulatie te specificeren en een afgestempeld officieel medisch attest bij te voegen waarop uitdrukkelijk vermeld staat waarom u op de voorziene data niet in staat bent om te reizen. Als u de boeking door ziekte of overlijden van een verwante moet annuleren, dient u ook een officieel document dat de verwantschap staaft bij te voegen (bvb familieregister).

Na ontvangst van de annulatieaanvraag en de noodzakelijke documenten zullen wij uw zaak in behandeling nemen. Binnen de 15 dagen zal (*) 85% van de kostprijs van de boeking aan u worden terugbetaald (met uitsluiting van beheerskosten, administratieve kosten, servicekosten en kosten voor aanvullende diensten).

Wij wijzen er op dat de Annuleringsgarantie de annulatie van de volledige boeking van de door de garantie  gedekte personen dekt, hetgeen inhoudt dat alle van de reisroute van de gedekte passagiers deel uitmakende etappes dienen geannuleerd te worden. Deze Annuleringsgarantie dekt geen reeds vóór het aangaan van de garantie bestaande ziektes of medische aandoeningen. Eenmaal afgesloten wordt deze Annuleringsgarantie onder geen beding terugbetaald.